La Veu de la Segarra: Sis candidatures concorren al Premi Sikarra d'aquest 2013