LA VEU DE LA SEGARRA: Presentada públicament la moneda ibèrica amb la primera referència toponímica de la Segarra