Fòrum l'Espitllera

La SEGARRA

El Fòrum l’Espitllera rep a la Paeria el Pla de Paisatge de Cervera

El passat dia 4 de juny es va realitzar al Saló de Plens de la Paeria de Cervera l’acte de presentació del Pla de Paisatge de la capital de la Segarra. L’acte, presidit del Paer en Cap, Sr. Ramon Royes, i pel tècnic de la URV encarregat de la seva coordinació i elaboració, Sr. Sergi Saladié, va servir també per a lliurar un exemplar del Pla a les diverses entitats que han participat en la seva elaboració (el Fòrum l’Espitllera o el Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra, entre d’altres).

 

El Pla de Paisatge de Cervera representa una fita pel que fa a la progressiva presa de consciència per part de la ciutadania catalana dels valors del Paisatge. Es tracta del primer Pla de Paisatge d’àmbit municipal de tot el país, aspecte especialment valorat des de l’Observatori del Paisatge, l’estament de la Generalitat encarregat de vetllar per l’elaboració d’aquesta mena d’instruments. Fins al moment, tan sols s’havien elaborat Cartes del Paisatge d’àmbit comarcal o centrades en algunes unitats de paisatge molt concretes, però cap que abracés un àmbit estrictament municipal. Des de l’Observatori, que considera aquest Pla una proposta pionera que pot esdevenir estratègica per al país de cara a un futur en matèria de Paisatge, se’n destaca especialment la versatilitat, agilitat i concreció.

El és el resultat de l’anàlisi i la diagnosi sobre el paisatge del municipi efectuades al llarg de diverses reunions de treball per part d’un nombre important d’agents i entitats de la societat civil cerverina i segarrenca. Aquests representants de la societat civil han definit 133 punts forts (valors) i 54 punts febles (impactes) del paisatge cerverí, tant d’un context urbà com periurbà i rural. L’anàlisi ha contemplat tots aquells àmbits íntimament relacionats amb el concepte de Paisatge: aspectes naturals, històrics, estètics, simbòlico-identitaris, religiosos-espirituals, productius i d’ús social. Un cop feta aquesta anàlisi inicial, les diverses associacions i la pròpia administració local han definit uns Objectius de Qualitat Paisatgística i, en relació a ells, han concretat un conjunt de 23 compromisos o accions, a desenvolupar al llarg dels propers anys. Des de l’Observatori del Paisatge s’ha valorat molt la tasca realitzada conjuntament amb la societat civil i la seva implicació, que han permès arribar a un nivell molt important de definició de les característiques del Paisatge de Cervera. Però també, i de manera molt especial, els compromisos establerts per totes les parts, que són els que en darrer terme han de permetre desplegar el Pla a curt i mig termini i garantir el seu èxit final, tot millorant de manera notable la qualitat del Paisatge de Cervera.


 

Durant la presentació, es va destacar la voluntat que el Pla sigui una veritable eina de futur per Cervera i, alhora, serveixi d’exemple per a d’altres municipis de l’entorn segarrenc que el prenguin com a referència i precedent.