Fòrum l'Espitllera

La SEGARRA

El Fòrum l’Espitllera presenta al·legacions contra la planta de compostatge d’Ossó de Sió

[ document d'alegacions ]

Ahir dimecres 16, la Junta de Veïns de la Figuerosa i el Fòrum l’Espitllera, entitats integrades dins la plataforma constituïda d’oposició a la planta de compostatge projectada dins el terme d’Ossó de Sió, van presentar les seves al·legacions a l’Ajuntament. Xavier Mayora, en nom l’entitat veïnal, i Mercè Serra, sots-presidenta del Fòrum l’Espitllera, van lliurar a la secretaria municipal els respectius plecs d’al·legacions, que se sumen als ja presentats per l’entitat ecologista IPCENA i a d’altres que es preveuen incorporar les properes setmanes.

Els veïns denuncien l’acumulació de graves i materials de construcció prop de la bassa de Conill, al límit amb l’antic terme de la Figuerosa, sense la constància de cap autorització administrativa. L’impacte d’aquest emmagatzematge sobre la zona de protecció ZEPA i la manca de llicència, porten a la Junta veïnal a demanar-ne la retirada immediata i la corresponent sanció pel seu responsable.

Pel que fa al fons de la qüestió, l’argumentari de les al·legacions del Fòrum l’Espitllera se centra en l’absència d’informació i participació respecte la concreció del projecte respecte la ciutadania afectada, les agressions que pot suposar la instal·lació al paisatge i al medi ambient, la incompatibilitat de l’activitat prevista amb la protecció regulada de l’entorn afectat, el model de desenvolupament insostenible que encarna la indústria en qüestió i, molt especialment, la il·legalitat que suposa en atenció a la normativa europea de preservació de les zona de protecció especial de les aus i la xarxa natura 2000. En aquest darrer aspecte, la plataforma compta amb l’assessorament de juristes experts en dret mediambiental que han analitzat les conseqüències jurídiques de l’atorgament de la llicència, contemplant les hipotètiques opcions administratives i judicials com a reacció a l’eventual concessió. També comptem amb assolir el suport polític necessari per portar la qüestió al Parlament de Catalunya i que el Govern hagi de posicionar-se públicament respecte la legalitat del projecte.

Per altra banda, les entitats organitzen una proper acció pública per donar a conèixer a la ciutadania els danys sobre la natura, el paisatge i el desenvolupament turístic de la zona que comportaria la instal·lació i conscienciar dels riscos d’obrir la porta a un futur abocador, que supleixi el tancament de les plantes de tractament de purins per cogeneració o la parada industrial de l’empresa Pet Food, que a Ribera d’Ondara processava residus càrnics perillosos, i que per reiterades acusacions de pràctiques irregulars ha hagut de cessar l’activitat.