Fòrum l'Espitllera

La SEGARRA

El FÒRUM L’ESPITLLERA s’adhereix a les consideracions del personal sanitari de la Segarra respecte l’Ens Sanitari de Lleida

L’Associació cultural FÒRUM L’ESPITLLERA en l’Assemblea general celebrada en data 20 de juny de 2014 va acordar adherir-se a les propostes contingudes en el document “Consideracions sobre el nou Ens Sanitari de Lleida” aprovat el 10 de juny de 2014 per l’Assemblea del personal de l’Àrea Bàsica de Salut de Cervera-La Segarra, formada pel personal dels centres d‘Atenció Primària de Cervera i de Guissona. Aquest document es va adreçar a la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut de Lleida i es va participar al Consell d’Alcaldes de la Segarra i a la població de la comarca, en general.

 

Consideracions sobre el nou ENS SANITARI de Lleida.

La primera i més important és que malgrat no discutir una major capacitat de gestió i de decisió a Lleida, no veiem clara la desvinculació de l’ICS.  Sembla que és pot debilitar  clarament el control públic de la gestió,  amb el risc de poder generar situacions  d’arbitrarietat i de corrupció. També fer més petit, fraccionant-lo en diverses entitats territorials diferents , pot suposar a mig termini un deteriorament de les condicions  de treball dels professionals, alterant-ne  la garantia d’equitat  a l’hora de crear nous llocs de treball i o distribuir la dotació de personal per tot el territori.  Això sense contemplar que els nous models laborals de contractació no resulten precisament  entusiasmadors... I aquest  fraccionament podria debilitar no només el caràcter públic de la gestió sinó també la cartera de serveis en la seva gratuïtat i universalitat actual.

Pel que fa a la repercussió sobre la nostra població específica, que viu i treballa a la nostra comarca, frontera entre el Ponent i la Catalunya Central , amb relacions cada vegada més  obertes amb el Solsonès, el Bages , l’Anoia i la Conca de Barberà (que inclouen territoris de la Segarra històrica), ens preocupa la barrera que pot sorgir en un futur proper per poder accedir als centres hospitalaris i d’especialitats més circumdants , de manera especial el mateix  Hospital d’Igualada (i Manresa també).  En aquest sentit, sense prescindir de Lleida voldríem també tenir la franca disposició , sense impediments d’accés,  per a la nostra població comarcal, als serveis sanitaris d’Igualada i de Manresa,  també per la seva major proximitat a la nostra comarca. En aquest sentit cal recordar la vigent  lliure capacitat d’elecció de metge en tot el territori català que s’hauria també de completar amb la disponibilitat d’accés als centres Hospitalaris més propers de la xarxa pública sense fronteres ni impediments.

 

En aquest sentit i pel que hem exposat demanem.-

1-      Mantenir l’estructura actual  com a 100% ICS.

2-      Què es garanteixi  i es faciliti la plena accessibilitat, sense restriccions, als serveis hospitalaris i d’especialitats d’Igualada i de Manresa.  I quan calgui i es justifiqui, a la resta de centres hospitalaris de la xarxa publica de tot el principat.

3-      Fer  una consulta amb garanties entre tot el personal,  on puguin expressar la conformitat o no davant del nou projecte , abans de que es concreti.

4-      Què es garanteixi  un sistema  de  contractació estable, equitatiu i just,  pels molts companys  i companyes que treballen en precari;  mantenint i millorant, si cap, les condicions actuals de tots els professionals que treballen a la nostra i a les altres ABS de Lleida. Dotant a les ABS del personal necessari per garantir la qualitat i l’oferta assistencial.

5-      Establir representativitat directa  de tots els  professionals, per estaments , per centres i per distribució territorial, escollits directament pels mateixos professionals, en períodes  establerts, en els òrgans de control de la direcció  de la gestió, amb veu i vot i amb plena capacitat d’inspecció . Que hi hagi una representació directa de la mateixa comarca de La Segarra i dels seus municipis en els organismes  de control  de la direcció de la gestió.

Document consensuat per l’ assemblea del personal de l’ABS de Cervera-La Segarra . CAP de Cervera i CAP de Guissona.

 

 

Cervera a 10 de juny de 2014.