Fòrum l'Espitllera

La SEGARRA

El Museu de Cervera presenta la museïtzació de la moneda Sikarra

El passat divendres 17 de maig el Museu comarcal de Cervera va acollir l’acte de signatura del conveni de cessió en dipòsit de la moneda ibèrica de Sikarra entre les entitats propietàries, el Fòrum l’Espitllera i la Fundació Jordi Cases i Llebot, i la Paeria de Cervera i el Patronat Municipal Duran i Sanpere.

Van assistir en representació dels signants, respectivament, Albert Turull, F. Xavier Rivera i Ramon Royes, així com Carme Bergés, directora del museu, i un nombrós públic entre els quals diversos membres de les entitats. En el torn de paraula es va posar de manifest  la importància de l’acte, culminació d’un llarg procés de recuperació d’una peça clau en la identitat comarcal i exemple de col·laboració entre organismes privats i públics per l’assoliment d’un objectiu comú.

A continuació, es va presentar la museïtzació de la moneda, primer àmbit del Museu Comarcal de Cervera, actualment en fase de remodelació. Jaume Moya, secretari del Fòrum i la Fundació va fer lliurament de la peça al Paer en Cap i es va procedir a dipositar-la a la corresponent vitrina. Com a cloenda, el professor David Garcia i la restauradora Isabel Moreno, arqueòlegs coordinadors del treball d’investigació, van exposar les peculiaritats de la peça i el seu procés d’estudi i recuperació.

Pel conveni, les entitats cedeixen la moneda a la Paeria perquè pugui exposar-la amb caràcter permanent i d’acord amb les condicions pactades de comú acord. Com a proper objectiu, encaren la difusió màxima de la imatge del revers de la moneda, dos cavalls units pel tronc, com a referent identificador de la Segarra i símbol de la voluntat de retrobament dels territoris de la seva comarca històrica i natural. En aquest sentit, han promogut ja la publicació d’un article sobre la moneda a Viquipèdia.

(recull de fotografies de Ramon Prats)