Fòrum l'Espitllera

La SEGARRA

El Fòrum l’Espitllera qüestiona el dipòsit d’aigua projectat a la Curullada

El Fòrum l’Espitllera qüestiona el dipòsit d’aigua projectat a la Curullada

L’associació Fòrum l’Espitllera fa públic un document que recull un seguit d’objeccions respecte el projecte de construcció  d'un dipòsit d’aigua en uns terrenys del poble de la Curullada, municipi de Granyanella. El Fòrum qüestiona la idoneïtat de l’emplaçament previst per part de l’entitat promotora, que projecta la instal·lació al punt més alt del poble, trencant  la imatge harmoniosa del nucli, rematat pel perfil d’un castell recentment restaurat (declarat Cultural d’Interès Nacional) i l’església parroquial de Sant Pere, i afectant la seva condició de talaia privilegiada sobre les valls del riu d’Ondara i els plans del Sió.

L’entitat defensa que la instal·lació respecti el principi de mínima afectació possible del paisatge, per la qual cosa demana que es faci a la part de la parcel·la més allunyada del poble, que es publiqui el corresponent estudi d’integració paisatgística i que les autoritats locals i nacionals vetllin perquè les necessàries millores en el subministrament d’aigua a la població es facin compatibles amb el preceptiu respecte i protecció al paisatge.

DOCUMENT: OBJECCIONS A L’EMPLAÇAMENT INICIAL DEL PROJECTE DE DIPÒSIT REGULADOR D’AIGUA DEL CSG A LA CURULLADA